Testen en meten

Gecertificeerde netstroomanalyse

Twee typen metingen kunnen nuttig zijn bij de beoordeling van de energiekwaliteit. Enerzijds wordt een permanente meetprocedure toegepast ter ondersteuning van de 24/7 werking. Deze meting moet het systeem zo ononderbroken en continu mogelijk bewaken en voortdurend relevante informatie aan de gebruiker doorgeven (bijvoorbeeld met de LINAX PQ3000 of PQ5000).

Anderzijds wordt de zogenaamde mobiele meetmethode gebruikt om door middel van meetcampagnes een actueel beeld te krijgen van het energienet op locatie, in geval van een storing of tijdens periodieke controles. Voor deze toepassing brengt Camille Bauer Metrawatt AG nu de gecertificeerde LINAX PQ5000 MOBILE op de markt.

 

De LINAX PQ5000 MOBILE netkwaliteitsmeter is gebaseerd op de technologische specificaties van de PQ3000 en PQ5000 familie voor de monitoring van de kwaliteit van de energievoorziening. De LINAX PQ5000 MOBILE mobiele meetoplossing kan worden gebruikt om de bedrijfsrelevante aspecten van de energievoorziening te controleren. Deze worden gekenmerkt door de kwaliteit van de toevoer, de beschikbaarheid van de toevoer, de evaluatie van verander- of verbetermetingen en de analyse van de energiestroom. Met behulp van het onlangs geïntroduceerde, innovatieve PQ-EASY REPORT, kunnen statistische rapportages over de energiekwaliteit rechtstreeks vanuit het meetapparaat via een webbrowser worden gegenereerd. De rapportages volgen normen zoals EN50160, IEC61000-2-2-2, IEC61000-2-4 en IEC610002-12, GB/T (China) en IEEE519 en kunnen kostenefficiënt worden opgehaald zonder externe software. Bovendien kunnen individuele grenswaarden worden ingevoerd en geselecteerd. Het tijdsbestek voor statistische waarnemingen kan flexibel door de gebruiker worden ingesteld, maar mag niet korter zijn dan 7 dagen om aan de norm te voldoen. Het unieke PQ-EASY REPORT stelt klanten in staat om het bereik van de rapportages te selecteren uit één van de drie niveaus: een conformiteitsoverzicht, een overzicht met statistische data of een overzicht met statistische data plus een gebeurtenissenoverzicht. Klanten kunnen ook hun eigen bedrijfslogo opnemen in de rapportages die PQ-EASY REPORT genereert. Communicatie naar een laptop, desktop, tablet of smartphone voor data-analyse en statusrapportage is mogelijk via een geïntegreerde WLAN- of LAN-interface. De dataexport van belastingprofielen, golfvormen en gebeurtenissenlijsten is mogelijk via een CSV file. Tijdens de meting heeft het apparaat geen externe communicatie nodig, omdat de start/stop bediening direct op het apparaat kan worden gedaan. Dit betekent dat het ook in applicatieomgevingen kan worden gebruikt waar het gebruik van LAN of WLAN niet mogelijk is.

De LINAX PQ5000 MOBILE is ondergebracht in een robuuste en waterdicht afsluitbare behuizing. Individuele stroommetingen worden uitgevoerd via een stroomtang of Rogowoski spoelen.

De spanning wordt direct gemeten via gezekerde spanningsklemmen. Als optie kan een GPS-tijdsynchronisatie worden meegeleverd om de veldmeetgegevens te voorzien van de juiste tijdstempel.

Met de metrologische certificering van de LINAX PQ5000 MOBILE houdt Camille Bauer Metrawatt AG vast aan het principe om niet alleen de nauwkeurigheid van de LINAX PQ5000 MOBILE weer te geven op het datablad, maar om dit tevens op het hoogste niveau metrologisch te hebben gecertificeerd. Dit garandeert dat alle standaard gerelateerde data correct en verifieerbaar zijn en stelt gebruikers in staat om te bepalen welke corrigerende acties moeten worden uitgevoerd.

De LINAX PQ5000 MOBILE is gebaseerd op de nieuwste technologiestandaard en biedt bovendien een zeer hoge prijs/prestatieverhouding. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan het feit dat LINAX PQ5000 MOBILE autonoom is en geen externe software vereist, omdat de analyse kan worden uitgevoerd via een geïntegreerde webbrowser en met behulp van PQ-EASY REPORT.

Meer artikelen van GMC-Instruments Nederland B.V. :

Gecertificeerde netstroomanalyse


Twee typen metingen kunnen nuttig zijn bij de beoordeling van de energiekwaliteit. Enerzijds wordt een permanente meetprocedure toegepast ter ondersteuning van de 24/7 werking. Deze meting moet het systeem zo ononderbroken en continu mogelijk bewaken en voortdurend relevante informatie aan de gebruiker doorgeven (bijvoorbeeld met de LINAX PQ3000 of PQ5000).

Data acquisitie software


Met Smartcollect biedt GMC Instruments energiemanagement, power quality en Scada in één software pakket. Het data acquisitie softwarepakket voor energie analyse- en monitoring is namelijk uitgebreid met de modules Smartcollect PM20 en Smartcollect PM30.


Energiezuilen en vloerdozen →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant:

ent.nl/manager