Overige

Gezondheid medewerkers en kantoorpand gaan hand-in-hand

Lezing tijdens Smart Homes & Intelligent Buildings

“Gezonde gebouwen bestaan niet.” Wim Pullen, directeur van het Center for People and Buildings, vindt dat er nog veel te weinig bewijs is om claims over gezonde kantoren te rechtvaardigen. Hij onderzoekt samen met TU Delft hoe gebouwen ons werkgeluk, vitaliteit en productiviteit beïnvloeden.

Wel zegt hij dat gebouwen effect hebben op de gezondheid van mensen. “Taakverstoring, lawaai, temperatuur en licht zijn grote verstoorders in het creëren van een goede en productieve werkomgeving, waarbij geluid met stip op nummer één staat. In een open kantoortuin vindt gemiddeld één verstoring per minuut plaats; denk aan iemand die langsloopt, belt of iets laat vallen. Dat is funest voor de concentratie van de meeste mensen. Het stressniveau gaat omhoog, mensen presteren slechter en een enkeling valt er zelfs door uit.”

Realiseer een gezonde werkomgeving

Om het werkgeluk te bevorderen, is het van belang te werken aan een goede werkomgeving. “Leer, experimenteer en ga met elkaar in gesprek.” Pullen schetst vervolgens voorbeelden van positieve beïnvloeders aangaande medewerkersgeluk, gezondheid en productiviteit: “creëer voldoende privacy en overlegplekken, zet zit-stabureaus neer en zorg dat mensen de trap nemen voor de nodige lichamelijke beweging. Plaats daarnaast niet meer dan acht mensen in één ruimte, om afleiding te verminderen. Geluiddempende plafonds en maatregelen om spraakverstaanbaarheid in de werkruimten te verhogen dragen hier verder aan bij. Ook voldoende daglicht en een regelbare temperatuur helpen bij het verbeteren van de werkomgeving.”

Technologie als hulpmiddel

Volgens Pullen is de rol van technologie beperkt om de gezondheid te verbeteren. “Gezondheid bestaat uit drie aspecten; fysiek, psychologisch en sociaal. Zo’n 80 procent van de ‘kantoorkwalen’ is sociaal gerelateerd. Denk aan een burn out. Technologie kan dit niet verhelpen, maar kan wel een bijdrage leveren. Door nudging in te zetten – een methode om met een klein duwtje in de rug bepaald gedrag te bevorderen – kun je met kleine aanpassingen groot verschil maken. Neem bijvoorbeeld de piano-trap waar je bij elke stap een geluid hoort. Mensen zijn sneller geneigd de trap te nemen. Fun speelt hierbij een belangrijke rol. Maar ook walking meetings (“weetings”), waarbij een wandelroute aan je agenda is gekoppeld, worden vaker ingezet en vanuit het management gestimuleerd. Weeting helpt om meer uit een bespreking te halen, stimuleert creativiteit en medewerkers worden er gezonder van.”

Organisaties pakken dit soort initiatieven steeds meer op, maar er valt wat Pullen betreft nog een wereld te winnen. Hij vertelt hierover in zijn lezing ‘Zijn voor gezondheid ‘gezonde’ gebouwen nodig?’ tijdens Smart Homes & Intelligent Buildings. “Techniek biedt nog zoveel kansen en kan op microniveau oplossingen bieden. Ga als bedrijf het gesprek aan met studenten en ontwerpers en maak van kantoor een plek waar mensen gezond van worden.”

Smart Homes & Intelligent Buildings vindt plaats op 22 november in de Jaarbeurs te Utrecht.

Meer artikelen van Jaarbeurs :

Nieuw kennisevenement BID: Building Industrialization & Digitization


Binnen de bouw liggen er op het vlak van industrialisering en digitalisering nog grote kansen. Jaarbeurs (bekend van Bouwbeurs, VSK, Gevel, ESEF, Smart Homes & Intelligent Buildings) lanceert daarom BID (Building Industrialization & Digitization); een jaarlijks contentgedreven, kennisintensief event met recente referentieprojecten en de nieuwste en toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. Het eve

Ruim 700 bezoekers


De tweede editie van ‘Smart Homes & Intelligent Buildings’ heeft 704 bezoekers getrokken. Dit is twee keer als vorig jaar. Beslissers en beïnvloeders uit de vastgoed-, bouw- en installatiewereld konden zich uitgebreid laten informeren over de kansen van ‘smart technology’ in de gebouwde omgeving. Smart Homes & Intelligent Buildings, georganiseerd door Jaarbeurs en Smart Homes, vond tegelijk plaats

Congresprogramma rond


De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord zijn in volle gang. Dit zou moeten leiden tot een uitgewerkt akkoord per 1 december. De energietransitie raakt direct de slimme, gebouwde omgeving. Vicevoorzitter van UNETO-VNI Claudia Reiner is één van de sprekers op Smart Homes & Intelligent Buildings op 22 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Namens UNETO-VNI neemt zij deel aan de klimaattafel ‘Gebouw

Gezondheid medewerkers en kantoorpand gaan hand-in-hand


“Gezonde gebouwen bestaan niet.” Wim Pullen, directeur van het Center for People and Buildings, vindt dat er nog veel te weinig bewijs is om claims over gezonde kantoren te rechtvaardigen. Hij onderzoekt samen met TU Delft hoe gebouwen ons werkgeluk, vitaliteit en productiviteit beïnvloeden.

Slimme ICT noodzakelijk


Aanleveren via bouwhubs en koppeling van vrachtauto’s met verkeersmanagementsystemen: de bouwsector werkt hard aan innovatieve logistieke concepten, maar het is nog niet genoeg. Aannemers, onderaannemers en leveranciers zullen met hulp van ICT-oplossingen nog slimmer moeten opereren om antwoorden te vinden op alle uitdagingen.


Inlevercampagne richt zich ook op Oost-Europese werkers →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant:

ent.nl/manager